DE SHOOTINGDAYS achter de schermen

Op de Academy in Brussel vinden meerdere malen per jaar de “shootingdays” plaats. Daarvoor voeren de studenten hun afstudeer werkstuk uit, op basis van hun eigen ideeën of naar aanleiding van thematische opdrachten die door de make-up docenten gegeven worden. Dit zijn unieke momenten, vol opwinding en met een heel bijzondere creatieve spanning, waarop de aandacht volledig uitgaat naar een model, een inspiratie, de aankomende make-up artist en de fotograaf, en waarop de docenten samen met een onafhankelijke jury de leerlingen beoordelen op de uitgevoerde werkstukken. Aan het einde van de opleiding presenteert de student een portfolio met de mooiste creaties, dat een duidelijk beeld geeft van de persoon zelf.

Volg de Shootings Days op Facebook 

Eddy

I'm Efrain and I live in a seaside city in northern Great Britain, Hooe Common. I'm 27 and I'm will soon finish my study at Computing and Information Science.

Related Posts

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked.*